informatie voor ouders

Over de denktank

In 2020 start de Universiteit van Tilburg met het Proximity Project. Dit onderzoek richt zich op sociale relaties bij jongeren. We zijn op zoek naar een jongerendenktank, die met ons mee wil denken over de opzet van het onderzoeksproject.

 

Wat is precies het doel van het Proximity Project?

Vriendschappen en fijne contacten met leeftijdgenoten zijn heel belangrijk voor het welbevinden van jongeren. Jongeren die een goed sociaal leven hebben zitten vaak beter in hun vel en presteren beter op school. Omgekeerd kan een gebrek aan goede sociale contacten of een gebrek aan mensen die je echt begrijpen ervoor zorgen dat jongeren zich buitengesloten of eenzaam voelen. Voor de meeste jongeren gaat dat weer voorbij, maar voor sommigen ook niet. Zij hebben iedere dag weer het gevoel dat ze er niet bij horen of dat ze er alleen voor staan. Zo’n 3 tot 10 procent van de jongeren is zelfs chronisch eenzaam.

 

Maar hoe werkt dit eigenlijk precies? Hoe kan het dat de een dit gevoel veel vaker heeft dan de ander? Hoe kan het dat sommigen zich ongelukkig voelen terwijl ze heel veel vrienden hebben, terwijl anderen hier geen last van hebben? Wat heb je eigenlijk nodig om het gevoel te hebben dat je er bij hoort, en kun je daar misschien zelf ook iets voor doen? In het Proximity Project gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het project zal worden uitgevoerd onder ongeveer 2000 middelbare scholieren (meer informatie over het Proximity Project vindt u hier).

 

Waarom een denktank?

We vinden het belangrijk dat het onderzoeksproject goed aansluit bij de belevingswereld en de behoeften van jongeren. Bij het vormgeven van het onderzoek willen we graag rekening houden met de mening en de visie van jongeren zelf. Daarom willen we een denktank oprichten, waarin jongeren kunnen meedenken over de opzet van het onderzoeksproject.

 

Op 16 oktober organiseren we een kennismakingsbijeenkomst over de denktank. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17.00-19.00 uur op de campus van de Universiteit van Tilburg: Reitse Poort, lokaal RP2. Tijdens de bijeenkomst leggen we uit wat meedoen aan de denktank precies inhoudt. Deelname aan de bijeenkomst is gratis en vrijblijvend: uw kind is nergens toe verplicht als hij of zij naar de kennismakingsbijeenkomst komt.

Heeft u nog vragen over de denktank? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Stuur ons dan gerust een mailtje, appje of vul het contactformulier in.

 

Wil uw kind zich opgeven voor de kennismakingsbijeenkomst? Dat kan via  dit aanmeldformulier. 

 

veelgestelde vragen

De denktank, bestaande uit een groepje van ongeveer zes tot acht jongeren, komt verschillende keren bij elkaar om samen te praten en nadenken over verschillende thema’s. De jongeren geven advies over bijvoorbeeld de onderzoeksvragen, de onderzoeksmaterialen en manieren om jongeren bij het onderzoek te betrekken.

Op dit moment werven we jongeren voor de denktank. Denkt u dat uw kind geïnteresseerd is om mee te doen? Op deze pagina kunnen jongeren terecht voor meer informatie. Via deze link kunnen zij zich aanmelden.

We streven ernaar om ongeveer vijf bijeenkomsten te organiseren, verspreid over het schooljaar 2019-2020. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 oktober van 17.00 tot 19.00 uur, in Tilburg. De data van de overige bijeenkomsten worden daarna in overleg met de jongeren bepaald.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en vinden plaats na schooltijd. We starten iedere bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens gaan we in gesprek over een gedeelte van het onderzoeksproject. We hebben zelf een lijst met onderwerpen die we graag willen bespreken, maar de jongeren mogen hier zelf ook aanvullingen in doen.

We vinden het belangrijk dat de bijeenkomsten voor iedereen op een prettige manier verlopen en we willen zorgdragen voor een veilige sfeer. Daarom hebben we een aantal regels. Deze regels gelden niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor de onderzoekers.

De regels zijn als volgt:

  • Alle leden van de denktank gaan aardig en respectvol met elkaar om
  • Iedereen krijgt de kans om iets te vertellen, maar de jongeren zijn nooit verplicht om iets te vertellen
  • Alles wat tijdens de bijeenkomsten wordt verteld, is vertrouwelijk. Dat betekent dat het niet de bedoeling is dat jongeren andermans verhalen delen met anderen buiten de denktank.*
 

* Hoewel we het belang van vertrouwelijkheid meerdere malen zullen benadrukken tijdens de bijeenkomsten, kunnen we hierover geen garanties geven. We raden de jongeren dan ook aan om goed na te denken of zij persoonlijke verhalen met de rest van de groep willen delen.

Alle leden van de denktank krijgen:

  • Een maaltijd bij iedere bijeenkomst
  • Een volledige reiskostenvergoeding
  • Een vergoeding van 10 euro per bijeenkomst
  • Een certificaat van de universiteit, waarop staat dat zij hebben deelgenomen aan de denktank

U hoeft als ouder dus geen kosten te maken voor de deelname van uw kind.

Ja, de jongeren mogen hun deelname altijd en zonder opgaaf van reden beëindigen.

Voordat we starten met de denktank, ontvangt u als ouder een uitgebreide brief waarin we u informeren over de globale inhoud van de bijeenkomsten. Als u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen heeft, mag u hiervoor natuurlijk contact met ons opnemen. 

Wel vinden we het belangrijk om de privacy van de deelnemende jongeren te respecteren. We willen immers dat jongeren zich veilig voelen om te zeggen wat zij willen. We kiezen er dan ook voor om in principe geen persoonlijke details uit de bijeenkomsten te delen met ouders of verzorgers. Alleen als wij ons op basis van de antwoorden die uw kind geeft zorgen maken over uw kind, zullen wij na overleg met uw kind contact met u opnemen.

Wij gebruiken de inhoud van de bijeenkomsten om advies te krijgen en op basis hiervan goede beslissingen te kunnen nemen. Er worden geen video- of audio-opnames gemaakt van de bijeenkomsten. Alle gesprekken zullen op anonieme wijze worden verwerkt. De gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Uw kind kan zich opgeven door het aanmeldformulier in te vullen. In het aanmeldformulier vragen wij om de contactgegevens van ten minste één ouder of verzorger, zodat wij u de benodigde informatie kunnen opsturen en indien nodig zelf contact met u kunnen opnemen

Op 16 oktober organiseren we een kennismakingsbijeenkomst, bedoeld voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn in deelname aan de denktank. Ouders kunnen als ze willen ook naar deze bijeenkomst komen. Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden wij graag al uw vragen. Bovendien kunt u ons bereiken via het contactformulier op de website, via ons e-mailadres (proximityproject@uvt.nl) of door te bellen of appen naar +31 13 466 2780.