Informatie voor scholen

Deelname

Bent u ook benieuwd hoe we ervoor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk jongeren goed in hun vel zitten? En lijkt het u interessant om samen met uw leerlingen betrokken te zijn bij een innovatief onderzoeksproject? Hieronder leest u wat een samenwerking met ons precies inhoudt, wat u kunt verwachten en hoe u met ons in contact komt.

Wat houdt een samenwerking met jullie precies in?

Voor het hoofdonderzoek (start van schooljaar 2020-2021) zijn we nog op zoek naar scholen die met ons samen willen werken. Dit betekent ten eerste dat we de leerlingen van uw school zouden willen vragen om deel te nemen aan het onderzoek. We vinden het echter belangrijk dat een samenwerking niet alleen voor ons, maar ook voor u iets oplevert. Onze insteek is dan ook nadrukkelijk om het project in samenwerking met de school en de leerlingen uit te voeren, zodat we van elkaar kunnen leren. We gaan daarom graag in gesprek met iedere school die interesse heeft in een samenwerking, zodat we samen kunnen bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat voor u als school interessant zou kunnen zijn.

Wat levert een samenwerking ons als school precies op?

We bespreken graag met iedere geïnteresseerde school wat de mogelijkheden zouden zijn en wat voor hen interessant zou kunnen zijn. Om u een idee te geven van de mogelijkheden, hebben we er zelf vast een aantal op een rijtje gezet:

  • Trainingen en workshops: wij zijn graag bereid om workshops of lezingen te verzorgen over sociale relaties, vriendschappen, emotioneel welbevinden, eenzaamheid of aanverwante thema’s. Workshops kunnen gegeven worden aan docenten, ouders en aan leerlingen zelf.

  • Bijdrage aan het onderwijs: wij leveren graag een bijdrage aan het onderwijs van de deelnemende school, bijvoorbeeld door leerlingen de mogelijkheid te geven om een eindwerkstuk of profielwerkstuk te schrijven dat gerelateerd is aan ons onderzoeksproject. Wij staan bovendien open voor innovatieve ideeën van leerkrachten op dit gebied.

  • Rapportage: de school ontvangt een rapport met de resultaten van het onderzoek. Omdat het onderzoek geanonimiseerd is kunnen we geen gegevens over individuele leerlingen verstrekken. Wel zal in het rapport een globaal beeld van de school geschetst worden. Ook bestaat de mogelijkheid om specifieke vragen die relevant zijn voor de school toe te voegen aan het onderzoek.

Wat wordt er verwacht van ons als school?

  • Online vragenlijst afnemen in de klas: gedurende het schooljaar 2020-2021 willen willen wij drie keer langskomen op school. Wij vragen alle leerlingen dan om een online vragenlijst in te vullen op een laptop of schoolcomputer (deze duurt ongeveer één lesuur). De instructies voor het invullen van de vragenlijsten worden gegeven door één van de leden van het onderzoeksteam. De onderzoekers houden toezicht op het invullen van de vragenlijsten.

  • Mobile lab (smartphone vragenlijsten en Bluetooth beacons): wij vragen de leerlingen om tijdens de lesuren een Bluetooth beacon met zich mee te dragen. Deze zouden wij graag aan het begin van ieder eerste lesuur willen uitdelen. Aan het einde van de dag kunnen leerlingen de beacons inleveren op een centrale inleverlocatie, waarna wij de data van die dag kunnen uploaden. Om betrouwbare metingen te kunnen doen, is het bovendien nodig dat we beacons ophangen in klaslokalen en openbare ruimtes, zoals de kantine. Daarnaast ontvangen leerlingen meerdere keren per dag een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat zij dit zo snel mogelijk doen, nadat zij deze melding ontvangen. Wat wij van de leerkrachten vragen, is dat zij gedurende de looptijd van de studie flexibel omgaan met smartphonegebruik tijdens de lesuren. Daarnaast zouden we de school willen vragen om een lokaal voor ons beschikbaar te stellen, waar wij de data dagelijks kunnen uploaden.

  • Toestemming ouders: ouders ontvangen schriftelijke informatie over het onderzoek en worden om toestemming gevraagd voor deelname van hun kind. Wij zouden deze toestemmingsbrieven graag willen verspreiden via magister. 

Hoe zit het met privacy en vertrouwelijkheid?

  • Toestemming: om de gegevens van de jongeren te mogen gebruiken voor onderzoek, hebben wij toestemming nodig van zowel de jongeren zelf als van hun ouders. Ouders en jongeren geven hun akkoord via een online of papieren formulier (actieve toestemming). Wij vragen de leerkracht om het verzamelen van toestemming te ondersteunen.

  • Vrijwillige deelname: deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De leerlingen kunnen altijd een vraag overslaan als zij er geen antwoord op willen geven. Bovendien kunnen ouders en leerlingen hun toestemming voor deelname aan het onderzoek te allen tijde terugtrekken. Zij hoeven hiervoor geen reden op te geven.

  • Privacy: voor dit onderzoek wordt ethische goedkeuring gevraagd aan de Universiteit van Tilburg. Dit betekent dat het onderzoek strikt gebonden is aan de privacyreglementen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De onderzoekers dragen verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk behandelen van de gegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Interesse in een samenwerking of heeft u nog vragen voor ons?  Stuur ons dan gerust een mailtje, vul het contactformulier in of bel ons op +31 13 4662780. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. We zijn graag bereid om langs te komen voor een vrijblijvende afspraak om meer uitleg te geven over het onderzoek.